Böcker om maskinstickning på svenska

Bild på boken "Maskinstickning med designaknit"

Den här boken är tänkt att fylla glappet – lär dig sticka på stickmaskin och samtidigt lära dig använda programmet DesignaKnit, oavsett om du är nybörjare eller om du just har skaffat din första elektroniska maskin. Eller om du bara är nyfiken på vad programmet skulle kunna tillföra. Här finns beskrivning både för Silver Reed och Brother men även för den äldre typen av elektronik som många får med när de köper en begagnad maskin. Du får lära dig om olika typer av kablar, tillbehör och hur du installerar programmet och får det att fungera ihop med din maskin och den version av elektronik du har. Boken täcker även hur du kan använda programmet om du har en hålkortsmaskin. Du får många alternativa sätt att använda DesignaKnit på så du kan välja det som passar dig och din maskin.

Boken finns nu tillgänglig i e-boksformat från handlare som säljer e-böcker. Bland annat länken här. Du kan läsa den på telefon eller på din platta. Tyvärr finns inga tryckta böcker kvar att köpa.

Bild på omslaget som är orange och visar två fotografier på stickmaskiner

Nästa bok om maskinstickning ger dig redskap så du kan använda din resårbädd till Brother och Silver Reeds stickmaskiner. Boken kommer troligtvis att komma ut i nån gång  hösten 2023. Den är tänkt att ge dig grunderna i att använda din resårbädd och presenterar såväl hur du sätter upp och justerar in den som hur du stickar fler olika tekniker med resårbädden. Det finns också ett kapitel om hur du använder DesignaKnit för att sticka dubbel jacquard och fler olika varianter av dubbel jacquard.

Det finns också med mallar till olika typer av plagg.